Művészetterápia

"Az alkotói vágy bennünk él"


A művészetterápia mottója: az alkotói vágy bennünk él.

A művészetterápia olyan terápiás módszer, mely a művészet kreatív folyamatait (zene, tánc, képzőművészet, dráma, irodalom stb.) a gondolatok és érzések nonverbális kommunikációjára használja.

A művészetterápiához nincs szükség művészi tehetségre, hiszen nem az alkotások esztétikai értéke számít, hanem maga az alkotási folyamat, az önkifejezés - például egy festményen az alkotó tudattalan tartalmai is megjelennek, tehát olyan dolgok, érzések, gondolatok, amelyeknek az alkotó személy sincs tudatában.

Éppen ezért segít a művészetterápia minden olyan helyzetben, amelyben a nyelvi kifejezés vagy az érzelmek, gondolatok szavakba öntése gátolt, nehézkes, vagy egyszerűen olyan komplex lelki megélésekről van szó, amelyeket szavaink sem tudnak visszaadni.

Emellett nem csak klinikai kereteken belül használható, hanem egy általános önismereti, tanulási módszerként is remekül alkalmazható, tehát nem csak az egészségmegőrzésben, hanem személyiségük megismerésében, fejlesztésében és meghatározásában is lényeges.

Története

A művészetterápia fiatal tudományág, a 20. század első évtizedeitől indul, de lényegében egyidős az emberiséggel. Ha végigtekintünk az emberiség kultúrtörténetén, azt tapasztaljuk, hogy minden történelmi korban kiemelkedő szerepe volt az ember életében az alkotásnak (barlangrajzok, sámánkultusz, mandalák gyógyító hatásai...) Jungot nevezhetjük az első művészetterapeutának, aki a kreatív képzelőerőt és az alkotófolyamatot tudatosan alkalmazta betegei gyógyulásához. Meglátása szerint a művészi alkotás olyan erő, ami az embert fejlődésre, haladásra készteti. A művészetekhez való viszonyt évszázadok óta kettősség jellemzi: alkotó és befogadó kettőssége. Látható, hogy napjainkban egyre több emberben felébred az alkotás iránti vágy. Egyre többen igénylik, hogy az a néhány ecsetvonás, ami lelkünkből jön, kifejeződhessen. 

Katarzisz Komplex Művészetterápia

A módszer kifejlesztője Antalfai Márta szakpszichológus.

A terápia egyik fő célkitűzése: a természet rendjére hangolódva elősegíteni az egészségfejlesztést, egészségmegőrzést, ill. a gyógyulást.

A módszer egyedisége a komplexitásban rejlik, azaz magában foglalja több művészeti ág szinesztéziáját (vers, zene, képzőművészet). A foglalkozásokon versek, zenék,és relaxáció segítségével történik az alkotófolyamat előkészítése. Ez lényegében egy mesterséges úton keltett katarzisélmény.

Ajánlom azoknak, akik önismereti jelleggel szeretnének részt venni kreatív, alkotó munkában, ami művészi előképzettséget nem igényel. A változatos kifejezésmódok (pl. rajz, festés, agyagformálás, kollázs...stb) mellett versekből, zenéből és mesékből is merítünk inspirációt, amely verbális szinten történő kapcsolódással egészül ki. Az alkotások egy biztonságos, támogató térben zajlanak, a résztvevők szabadon, elvárások nélkül próbálhatják ki a különböző technikákat és oszthatják meg gondolataikat, érzéseiket. A művészetterápiás módszer alkotói folyamata segítséget adhat önismereti kérdések megválaszolásában, kritikus élethelyzetek kezelésében, valamint a stresszoldás és lelki egyensúly megteremtésében. 

Egy alkalom lefolyása

1. Bemelegítés, egymásra hangolódás

2. Relaxáción keresztül fókuszálás a belső térre

3. Vers és a hangulathoz igazodó, rövid, nem túl ismert, hangszeres klasszikus zene meghallgatása

4. Alkotások elkészítése belső kép vagy téma-ajánlás alapján

A technikák lehetnek: akvarell, pasztell, zsírkréta, szén, tus, ceruza, kollázs, montázs, agyagozás.

5. Az alkotások verbális feldolgozása. Szabad asszociációkkal, először a csoporttagok, majd az érintett reagálásával, érzések, benyomások közlésével, címadással. Az alkotó maga dönti el, hogy elmondja-e, hogy milyen történések állnak a háttérben.

Hatása

A módszer kreativitást mozgósító hatású, az egész személyiséget mobilizálja, energiával tölti fel, oldja a feszültséget, növeli az önbizalmat.Ide írhatsz...

SzínVonal Alkotó- és Oktatóműhely
Eger, Kertész u. 117.
Telefon: +36-20-2408628      Email: kantazsuzsanna@gmail.com 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!